Hem > Sortiment > Reklamationer

Reklamationer

För att reklamera en vara, ladda ner och fyll i reklamationsdokumentet som du sedan skickar till claims@efg.se.

Reklamationsdokument (PDF)

Observera följande:
• Foto ska alltid bifogas på den komponent som reklamationen gäller.
• Vid transportskada måste chaufförens underskrift på fraktdokument bifogas.
• Spara alltid felaktig komponent, retur kan komma att önskas.

Vårt mål är att behandla varje reklamation inom 48 timmar (saknas information, bilder eller har en otydlig beskrivning kan behandlingstiden förlängas).

EFG European Furniture Group AB, Reklamationsavdelningen, telefon: 0140‐67 620, epost: claims@efg.se