Hem > Freedom, ger vad den heter > Ryggstöd och balansering

Ryggstöd och balansering

När andra stolar har olika funktioner som måste låsas, har Freedom en unik funktion som gör att din egen kropp fungerar som motvikt. Stolen stannar i exakt den position du vill.

När du lutar dig bakåt, behöver din svank mer stöd än när du sitter upprätt. Freedoms ryggstöd anpassas automatiskt till de varierande behov som din svank har. Den ger upp till 2,5 cm:s extra svankstöd när du lutar dig bakåt.

Freedoms revolutionerande motvikts-mekanism fungerar som en mänsklig personvåg. När du lutar dig tillbaka, balanceras din vikt automatiskt med den kraft som behövs för att luta stolen bakåt. Så oberoende om du är stor eller liten, kort eller lång sörjer Freedom för att du får rätt stöd när du lutar dig tillbaka utan att du behöver låsa stolen eller göra några manuella justeringar.