Hem > Ett gladare kontor > Flexibel ergonomi

Flexibel ergonomi

Innan våra kontor datoriserades var man ofta tvungen att resa sig från stolen för att nå den information man behövde. Idag finns det mesta samlat i datorn. I värsta fall är det bara fingrarna som rör sig.

Samtidigt är paradoxalt nog ergonomin en självklarhet på det moderna kontoret. Men den är sällan anpassad till människans behov av att ständigt byta arbetsställning. För arbetets skull,
eller för kroppens. Att sitta ibland, stå ibland - och halvligga däremellan.

Våra sitta/ståbord är ett exempel på flexibel ergonomi, anpassade tilll människans behov. Ett annat är vår arbetsstol EFG Milagro, där rygg
och sits inställsamt följer med. Hur du än rör dig
och sittter. Ett tredje exempel är mobil förvaring.
Ett fjärde . . .