Hem > Koncernen EFG > Kvalitet

Kvalitet

Garanti: 5 år mot konstruktions-, material- och tillverkningsfel.

Ackrediterat provningslaboratorium
Vi testar våra möbler i ett eget provningslaboratorium, ackrediterat av Swedac. Att laboratoriet är ackrediterat innebär att vi är kompetensprövade och godkända att utföra egna möbelprovningar. Och att våra rutiner är identiska med de offentliga testlaboratorierna.

För dig som kund innebär det att du kan få ett "test certificate" för produkten med resultat från provning och uppfyllande av krav.

Kvalitetspolicy
Målsättningen är att genom förebyggande åtgärder göra rätt från början.
  • Våra produkter och tjänster skall uppfylla kraven på: kvalitet, funktion, ergonomi och flexibilitet, god miljö, ekonomi och design.
  • Vi skall uppfylla kundernas krav på leveranssäkerhet.
  • Kvaliteten på våra produkter och tjänster skall vara sådan att den i förhållande till pris och fastställd kvalitetsnorm uppfattas som den bästa på marknaden.
  • Vi skall utveckla och fördjupa samarbetet med våra leverantörer, så att de till fullo förstår och uppfyller våra krav. Målet är att felfria produkter levereras till oss.
  • På alla områden skall vi systematiskt arbeta med utbildning och utveckling av våra medarbetare, så att vårt gemensamma resultat ständigt förbättras.
  • Certifierade för ISO 9001:2000 och 14001.

    EFG:s provningslabratorium ackrediterat av Swedac.
    EFG:s provningslabratorium ackrediterat av Swedac.