Hem > Koncernen EFG > Historik

Historik

Vår historia börjar 1885 när K G Andersson i Tranås tillverkar sin första pinnstol. Företaget växer sedan långsamt i både sortiment och storlek tills 1972, när nästa stora steg tas. Efter en sammanslagning med två andra företag ändras namnet till NKR.

1993 byter vi namn till European Furniture Group - EFG. Bakgrunden är EUs fyra friheter som inte bara ger möjligheter att agera på en homogen europamarknad. Vi ser det som en förutsättning för att stå starka även i framtiden. Internationell expansion blev den strategiska ledstjärnan inför millennieskiftet.

Första steget ut i Europa tas dock redan 1992, när vi köper 50% av Wingerei, Norges största försäljningsbolag för kontorsmöbler. Det följs av färvärv av finska ASKO Huonekalus kontorsmöbeldel 1997. Samma år köps resterande del av Wingerei. 1999 etablerar vi oss på allvar i Storbritannien genom förvärv av Matthews Office Furniture Ltd och 2004 blir EFG-koncernen ledande på kontorsmöbler på den norska marknaden genom EFG:s köp av HOV+DOKKA. 2007 förvärvas norska arbetsstolstillverkaren Savo as och det danska kontorsmöbelföretaget Bondo Kontormøbler A/S, det senare innebär att vi även i Danmark intar en ledande position i vår bransch.