Hem > Koncernen EFG > Miljö och CSR

EFG och Miljön

De människoskapade klimatförändringarna är en av vår tids största utmaning. EFG, European Furniture Group, erkänner detta och deltar aktivt, på frivillig basis, för att rädda vår gemensamma miljö.

Många av oss har blivit medvetna om att de produkter vi köper påverkar miljön. Allt fler av oss väljer alltid det miljövänliga alternativet, förutsatt att kvaliteten och funktionen kan garanteras. För EFG är det viktigt att du har den möjligheten.

Miljöproblematiken är ingen nyhet för oss på EFG. Vi har under lång tid arbetat med miljöfrågor för att minska vår belastning på miljön och för att öka miljömedvetenheten hos våra anställda.

För att ytterligare poängtera vikten av arbetet har vi bildat EFG Environment Group. Gruppen ska säkerställa att arbetet inte tappar tempo. Utan tvärtom, gruppen ska se till att arbetet ständigt mynnar ut i nya konkreta åtgärder.

En av dessa åtgärder är att vi håller på att ta fram en miljöanpassad modell för produktutveckling. Målet är att med fokus på miljöpåverkan se över hela kedjan, från val av råvaror och produktion till användning och återvinning. Vi ser också att investering i projekt för klimatkompensation kan vara en del av de totala åtgärderna för att uppnå klimatneutralitet.

Miljöarbetet är inget projekt som har ett slutdatum, det går heller inte att komma i mål. Vi måste alla försöka bidra med att minska miljöbelastningen på vår jord.