Hem > Inspiration > SAP Köpenhamn

SAP Köpenhamn

9000 m² liv och anpassningsbarhet

Tyska koncernen SAP är en av världens ledande leverantörer av affärssystem och e-businesslösningar.
När SAP Danmark skulle inreda sitt nya kontor, var ambitionen att skapa något mycket mer än bara en arbetsplats.

Det anpassningsbara kontoret
– När vi skulle flytta till vårt nya kontor, var inredningen av högsta prioritet, säger Maibritt Heide på SAP. Utgångspunkten var att skapa en arbetsplats, där både medarbetare och besökare känner sig hemma.
– Viktigast är förstås att kunna erbjuda en trivsam och stimulerande arbetsmiljö. Det innebär också att kontoret måste vara anpassningsbart. I takt med att arbetsuppgifter och arbetsformer förändras, måste också kontoret kunna förändras.

EFG Partner som samarbetspartner
– Som möbelleverantörer valde vi EFG Partner, fortsätter Maibritt. En viktig anledning var att vi samtidigt ville ha
en både professionell och engagerad samarbetspartner. Tillsammans har vi lagt ner åtskilliga timmar i projektet.
Men så blev också resultatet därefter. Dvs utmärkt.

SAP Danmark har 200 medarbetare och en mängd gäster på besök varje dag. Kravet på inredningen är därför att den både ska erbjuda dynamiska arbetsplatser och mötesplatser som inbjuder till interaktivitet – eller koncentration.

Kund SAP
Leverans April 2002
Miljöer 200
Inredningsarkitekt 3X Nielsen