Hem > Inspiration > Wrist Group, Aalborg, Danmark

Wrist Group, Aalborg, Danmark

Wrist Group är ett av Danmarks största företag och arbetar med att serva rederiers fartyg i hamnar världen över. Bunkring av förnödenheter och bränsle, lagerhållning av gods och reservdelar … Företaget erbjuder det mesta ett rederi kan behöva hjälp med i en hamn.

Marint uttryck för marint företag

När Wrist Group skulle flytta till sitt nya kontor, bjöd man in fyra företag att lämna förslag på inredningen. Utgångspunkt var att lämna ett ekonomiskt balanserat förslag, där existerande möbler skulle användas i så hög utsträckning som möjligt.
Glädjande nog var det EFG Bondo som vann uppdraget. För att priset var rätt förstås, men också på grund av vårt breda sortiment – och vårt inredningsförslag!

En blandning, men var för sig

Vårt förslag tog givetvis hänsyn till de existerande möblerna. Men som rådgivare bjöd vi samtidigt in till en dialog under förutsättningen ”Nytt kontor, tid för förändring och nytänkande”.
Resultatet blev att vi skulle undvika att blanda nya och gamla möbler. Med ett undantag, 80 % av de gamla arbetsstolarna skulle återanvändas. I övrigt skulle arbetsplatser, liksom mötesrum, få ny inredning.

Maritimt uttryck som grundkoncept

Vår inredningsarkitekt Steen Gudumkjærs förslag till sammanhållande tema i inredningen var, med tanke på företagets verksamhet och historia, ”Ett maritimt uttryck i en tidlös och modern utformning”.

Lite om omfattning och möbelval

Vårt uppdrag innefattade inredningen av 300 arbetsplatser och ett antal små och stora mötesplatser.
Varje arbetsplats består av ett Aura arbetsbord med en bordsyta av svart, ljuddämpande linoleum, två enheter ur vårt förvaringssystem EFG Storage och en – oftast återanvänd – arbetsstol.
Gemensamhetsytorna är i hög utsträckning inredda med möbler från våra samarbetspartner. Som Four Design i mötes- och lunchrum. Och Republic of Fritz Hansen™ i loungen.

Kund Wrist Group, Aalborg, Danmark
Miljöer 300 arbetsplatser. Lounge, mötes- och lunchrum
Produkter/varumärken Aura serie 1000, EFG Storage/ mötesmöbler från Four Design och Republic of Fritz Hansen™
Inredningsarkitekt Steen Gudumkjær och Søren B. Hansen, EFG Bondo A/S