Home > Inspiration > Visualiseringscentrum, Campus Norrköping

Visualiseringscentrum, Campus Norrköping

En sedan länge övergiven industrilokal med sneda vinklar och vrår. En spektakulär offentligt samlingslokal med vida perspektiv och med en kunglig invigning. En konsekvent och målmedveten inredningslinje som levererades på sex veckor. Så gick det till när EFG fick uppdraget att inreda kontors- och personalrum till en av landets mest spännande nya byggnader – Visualiseringscentrum på Campus Norrköping.

I slutet av maj 2010 invigdes Norrköpings Visualiseringscenter av kungen. Lokalen kan till syfte och form jämföras med Cosmonova vid Naturhistoriska Riksmuséet i Stockholm. Centret består av en utställningsarena, en domteater som höjdmässigt skär genom fyra plan, ett kafé och en biograf. Det är den s k visualiseringsforsk-ningen som byggts upp vid Linköpings universitet som är i absolut världsklass och som nu får sitt ”upplevelselaboratorium”. Verksamheten riktar sig såväl mot den breda allmänheten som mot skolor, forskarsamhälle och näringsliv. Domteatern ger besökaren möjligheter att i ljud och bild uppleva hissnande virtuella resor ut i världen, in i människokroppen och till andra tidsåldrar

EFG ingår i den grupp leverantörer som har ett ramavtal med Linköpings universitet. Samarbetet har pågått i över 15 år. Över tiden har EFG levererat kontors- och förvaringsmöbler, inredning till lunch- och konferensrum samt till offentliga utrymmen.
Inredningsförslag och slutlig lösning för Visualiseringscentrum har jobbats fram i nära samarbete mellan brukarna vid Linköpings universitet, inredningsarkitekten Lasse Pettersson från Skala Arkitekter och Thomas Pettersson från EFG:s Norrköpingskontor samt inköparen vid Linköpings universitet, Tina Garherr.

”Svårt få ordning på gamla hus”
”Det är alltid svårt att få ordning på gamla hus, det finns aldrig en rät vinkel men det här har varit ett kul och ovanligt projekt, säger Lasse Pettersson. ”Det har varit en process i flera etapper. Det tog oss ungefär ett år att få fram en slutlig inredningsplan med bland annat specialritad inredning och sedan behövde EFG ca sju veckor för leverans i april-maj 2010”.

”Vi gjorde en provmöblering hos kunden enligt de första ritningarna och det mesta fungerade utmärkt redan från början. Det enda vi ändrade på i slutleveransen var vissa färgnyanser i möbler”, säger Tina Garherr som i två år varit kontaktperson på universitet. ”Det känns tryggt att jobba med EFG. Dom är kunniga, serviceinriktade och hjälpsamma. Ingen fråga är för dum”. EFG har levererat kontorsmöbler till arbets-, konferens- och kafferum.

Norrköpings Visualiseringscentrum är en mycket speciell lokal med mycket speciella förutsättningar. Tegelbyggnaden i kvarteret Kopparhammaren har länge stått oanvänd sedan Norrköpings storhetstid som textilcentrum upphört. Fastighetsägaren Akademiska Hus har emellertid byggt samman tre byggnader på tomten varav Visualiseringscentrum är en.

Customer Linköpings Universitet, Campus Norrköping
Delivery 2010
Products EFG Chairs/Armchairs, EFG Easy chairs/Sofas