Home > Inspiration > Destination Jönköping/Jönköpings kommun

Destination Jönköping/Jönköpings kommun

Unik uppgift:
Att inreda en före detta tågstation


En ny marknadsorienterad försäljnings-organisation, en fin gammal tågstation med unik miljö och centralt läge och en konsekvent och enhetlig linje i kontorsinredningen. Sådana var förutsättningarna när EFG klädde upp Destination Jönköpings nya kontorslokaler.Ska man attrahera folk och företag måste vara attraktiv själv. Jönköpings kommun satsar stort på att positionera sig och sina anläggningar som Sveriges tredje största kongress- och konferenscentrum. Destination Jönköping, som ska hantera utveckling och genomförande av detta, är en organisation som samägs av kommunen och näringslivet.

EFG levererar all inredning
Destination Jönköping har i december 2009 flyttat in i nya lokaler på Resecentrum vid tåg/ busstationen i Jönköping. Kommunens näringslivsavdelning arbetar med att hjälpa företag som vill utveckla sin verksamhet eller etablera sig i Jönköping. Under 2010 lanserar Destination Jönköping en professionell organisation för att attrahera kongresser till staden med den tredje största mässanläggningen i Sverige och en mängd olika hotellalternativ. Organisationen sysselsätter 20-25 personer med behov av både kontorsrum och gemensamma utrymmen. EFG har levererat all inredning till de nya kontoren, personalmatsal och konferensrum.

Tidigare var delar av destinationsverksamheten spridd på olika ställen över hela Jönköping. Några delar fanns dock redan i fastigheten bland annat turistbyrån som säljer tåg- och bussbiljetter och därmed har den optimala placeringen just i stationen. Genom att Centralstationen blev ledig, gavs en möjlighet att båda samla alla i en lokal och som både var unik och med ett centralt läge. Bättre kunde det knappast bli!

” Det vi gjorde var att utöka våra lokaler genom att hyra ytterligare utrymmen som var ledigt. Vi fick verkligen börja från början med att planera inredningen och i en helt unik miljö”. Det säger projektledaren och utvecklingschefen Carl-Gustaf Tollén och fortsätter: ”Genom att kommunen är avtalskund hos EFG slapp vi en tidskrävande upphandling och kunde börja samtalen med både EFG och arkitekten Ann Arberg”.

"Märks att någon tänkt till"
EFG:s inredningssäljare Veronica Svensson, inredningsarkitekten och uppdragsgivaren började arbetet under september 2009, leveranserna kom i början av november och invigningen i december. Eftersom det var viktigt för Destination Jönköping att få en enhetlig linje och konsekvens i inredningen, valdes samma slags möbler och textilier till alla kontorsrum. Samma princip gällde inredningen i ett par mötesrum och en gemensam öppen yta inkl pentry som också kan användas för större möten.

”Nu har vi fått en stor torgyta som måste kunna förändras beroende på tillfälle och funktion”, säger Carl-Gustaf Tollén. ”Vi har fått samma stil genomgående och värdefulla småtips från EFG under arbetets gång. Valet av stolar och färger är bra exempel – det syns att det är någon som har tänkt till.”

Customer Destination Jönköping/Jönköpings kommun
Delivery September- December, 2009
Working places Kontors- och arbetsrum, personalmatsal och konferensrum
Products EFG Storage, EFG Splice, EFG Easy chairs/Sofas/ EFG Splice (arbetsstolar), EFG Astor och Ovalen (besöksbord), EFG Futurum (soffa), EFG Avia (soffbord) Arper Catifa 46 (stolar)
Architect Carl-Gustaf Tollén, Destination Jönköping, tel.: 0706-996925