Home > Inspiration > Tegnér Hermansson, Stockholm

Tegnér Hermansson, Stockholm

Inga ritningar men mycket tumstockDet är inte ofta som EFG planerar och genomför ett inredningsuppdrag utan ritningar. Men ingen regel utan undantag. I vårt uppdrag från den välkända vinagenturen Tegnér Hermansson i Stockholm blev det mycket en fråga om en nära kunddialog och en flitigt använd tumstock.

I samband med en flytt till nya lokaler på Birger Jarlsgatan i centrala Stockholm fick EFG uppdraget att inreda två kontorsrum till företagets delägare. Eftersom kontoret i ett tidigare skede varit en privatvåning var utgångsläget redan från början bra om man ville behålla den lite exklusiva miljön. Det här var också en möjlighet för EFG att visa sin lust och förmåga att hantera mindre och mera personliga inredningsuppdrag. Det blev en tät och givande dialog med de två uppdragsgivarna. På bara en månad enades man om ett slutligt inredningskoncept och beslut om inköp av utvalda möbler. EFG:s egna varumärken fick framträdande platser, framförallt Bondos serie Aura.

”Det här uppdraget hade litet speciella förutsättningar men det gav oss möjligheten att visa att vi också behärskar finliret” säger EFG:s inredare Stefan Thelander. ”Det blev sparsmakat och exklusivt med eleganta färgkontraster. Med en kunnig och intresserad kund kändes det tryggt att kunna erbjuda ett så brett sortiment som vi har”.

Customer Tegnér Hermansson, Stockholm
Delivery Januari 2010
Products Aura 1000 series