Home > Inspiration > Trygg Hansa, Stockholm, Sverige

Trygg Hansa, Stockholm, Sverige

Kala delar av våningsplan blev trivsamma mötes- och kaféutrymmen. Arkiv förvandlades till färgglada mötesrum. ”Speeddating” med anställda för att få reda på inredningsbehov och –tips. Färgtoner valda utifrån ägarföretagets grafiska normer. Det var mycket form och fantasi inblandat när EFG genomförde ”hyllningen” av försäkringsbolaget Trygg Hansas svenska huvudkontor på Fleminggatan i Stockholm.

Situation
Ett av landets mest kända och uppskattade varumärken är Trygg Hansa. Det numera danskägda försäkringsbolaget har sedan mitten av 1970-talet haft sitt huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Kontorsbyggnaden med sitt långskepp och tre stora mutterformade tillbyggnader har blivit en klassisk stockholmsprofil och är numera näst intill K-märkt. I samband med en intern omorganisation hösten 2008 beslöts att delar av byggnadens kontorsytor skulle rustas upp. Nu uppstod det så kallade ”Hyllprojektet” som drog igång i årsskiftet 2008/2009.

Problem
Byggnaden har plats för ca 1300 personer. Därav använder Trygg Hansa ca 850 personer och i fyra kontorsplan. Byggnaden har fått en speciell arkitektonisk lösning. Varje plan har en ”hylla”, ett öppet gemensamhetsutrymme, som förenar rulltrappor och hisshall och vätter mot en glasfasad i söder. Hyllorna var en arkitektonisk lösning som var tänkta att skapa naturliga mötesplatser. Men så hade det inte riktigt blivit…
”Vi upptäckte nu att vi satt i rätt slitna utrymmen på hyllorna. Där fanns bara gamla kaffeapparater men nu ville vi skapa en trivsam mötesplats för alla och där varje hyllplan skulle få sin inredning anpassad till just det utrymmets funktion.”. Det säger Per-Olof Sjöberg, nordisk fastighetschef och projektledare för ”Hyllprojektet” på Trygg Hansa.

Behov
Trygg Hansa är en av EFG:s avtalskunder. Tillsammans med arkitekten Henrik Wåhlin, WAK Arkitekter, togs det fram ett grundförslag på inredning som därefter justerades efterhand och i samverkan med Per-Olof Sjöberg och den referensgrupp han använde internt. Man skapade och genomförde en rätt ovanlig samordningsprocess som dessutom engagerade alla medarbetare. För att bland annat få reda på anställdas önskemål och förslag och samtidigt få tips om inredningsbehovet, inbjöds till ett antal speeddating-träffar på ca en timme. Medarbetare från de berörda våningsplanen fick komma med sina inredningsidéer och förslag. Därefter togs förslagen upp i en workshop med arkitekten och EFG och sedan utvecklades det slutliga inredningsförslaget.
Lösning
Byggnadens två nedersta plan är uthyrda och hade inget med ombyggnaden att göra. I den slutliga lösningen blev Trygg Hansas hyllplan 3 utformat med tanke på dem som kommer in till kontoret över dan eller bara behöver en tillfällig arbetsplats, s k drop downarbete. På hyllplan 4 skapades ett nytt café med ljusa färger och lätta möbler. Hyllplan 5 anpassades efter det ökande konferensrumsbehovet. Hyllan ut mot byggnadens entré inreddes med danska designmöbler (Erik Jörgensens ’Corona’) för att skapa en informell miljö. Innanför ersattes ett stort gammalt arkiv med 20 nya mötesrum där även utrymmet bakom hisshallen utnyttjades. På plan 6 skapades ett kafé i loungemiljö med en mindre självservering.

”Sammantaget har vi nu fått en effektiv och funktionsanpassad miljö, mera ljus, både i färger och utifrån. Vi har tillsammans med arkitekten, byggentreprenören och EFG lyckats skapa en gränslös mötesplats, där alla från alla plan kan ses och mötas – precis det som var vår målsättning med hyllprojektet”, säger Per-Olof Sjöberg.

”Uppdraget för Trygg Hansa blev lyckosamt eftersom vi fick vara med och påverka redan från början”. Det säger EFG:s projektledare Jannie Dolk Wigren och fortsätter: ”Vi fick ta del av både arkitektens och referensgruppens idéer och vad de vill uppnå och vi deltog i både bygg- och projektmöten. Det gjorde det både enklare och roligare att jobba med produkturvalet och att hitta rätt möbler för just denna speciella miljö.”

Customer Trygg Hansa, Stockholm
Delivery Augusti 2009
Architect Henrik Wåhlin, WAK Arkitekter