Home > Inspiration > Totalförsvarets pliktverk (Pliktverket), Stockholm, Sverige

Totalförsvarets pliktverk (Pliktverket), Stockholm, Sverige

En färgstark myndighet

Fyra månader från avtal till färdig leverans. Flytt och inredning mitt i sommarsemestern. Kundens verksamhet ställer ovanligt höga krav på flexibilitet och funktionalitet i inredningen. Resultat: en ovanligt färgstark myndighet.

Ungefär så kan man sammanfatta EFG:s uppdrag att inreda gemensamma utrymmen för myndigheten Pliktverkets kontor i Värtahamnen i Stockholm. Med en verksamhet som varje år slussar ca 13.000 personer genom entré, reception och olika slags gemensamma utrymmen ställs höga krav på form, funktion och färg.

Situation

Pliktverket låg tidigare i gamla Sjökrigsskolans lokaler i Näsby Park, strax norr om Stockholm. ”Under 2007 mognade beslutet att flytta till mer ändamålsenliga lokaler och med en bättre geografisk placering”, säger Pliktverkets ”flyttgeneral” Mårten Bäcklund. ”Med de högst varierande typer av uppdrag som Pliktverket har och kommer att få ställde vi bestämda krav på våra inredare och möbelleverantörer.”

Pliktverket är en civil myndighet direkt under Försvarsdepartementet. Pliktverket tar i huvudsak hand om mönstring av blivande värnpliktiga. Dessutom genomförs läkarundersökningar samt psykologbedömningar av bland annat poliser, militärer med utlandsplacering och kriminalvården, totalt ca 13.000 personer per år. Härtill kommer arrangemang av kurser och utbildning för dem som arbetar med samhällets totalförsvar. Med andra ord, en ovanligt publik myndighet.

Vana vid affärer med verk och myndigheter

Pliktverket hade kontakt med ett par andra leverantörer men bestämde sig snabbt för att ge uppdraget till EFG. Genom Byggfakta och personliga tips fick EFG och Katarina Hedström kontakt med Pliktverket.
”Vi är vana vid affärer med verk och myndigheter. Men just det här uppdraget har skiljt sig från det vanliga”, säger Katarina. ”Vi fick en direktkontakt med uppdragsgivaren och vi fick redan från början mycket fria händer att skapa en bra inredning. Sådan frihet är stimulerande och bidrar naturligtvis till engagemanget”.

Pliktverkets behov var lite annorlunda men ändå tydligt. Lokal och inredning skulle vara ändamålsenliga för verkets uppdrag. Här behövdes inredning till medicinska utrymmen motsvarande en vanlig vårdcentral, intervju- och samtalsrum, väntrum, tillfälliga sovrum, samlingslokaler och matsal. Tillkommer också gardiner för hela kontoret samt inredning av några chefsrum. Möbleringen skulle dessutom klara av att flera av rummen framöver kan behöva göras om för andra funktioner. Dessutom har Pliktverket både miljö- och återanvändningsmål, det vill säga att delar av den gamla inredningen skulle kunna återanvändas. Kort sagt, en kombination av gammalt och nytt.Hållbar helhetslösning

”Resultatet av EFG:s arbete är att vi nu fått en hållbar helhetslösning”, säger Mårten Bäcklund. ”Lösningen är heltäckande och fantasifull. Allt från textilier till möbellösningar finns nu på plats och fungerar. Vi är mycket nöjda och vi har fått positivt gensvar från både besökare och anställda. Som flyttgeneral underlättade det dessutom att bara ha en enda kontaktperson hos leverantören, Katarina Hedström, under hela flyttprocessen.”

Miljön som levererades omfattade möbler och inredning från EFG och med komplement från partners (Billow och Sit)) och andra underleverantörer, bland Stoddard (mattor), Marks Pellevävare (textilier), Savo XO (arbetsstolar), Trece (skåp och diskar), Swedese (fåtöljer) och Abstracta (dekorationer och avskärmningar).

Customer Totalförsvarets pliktverk (Pliktverket)
Delivery juni-augusti, 2009
Working places Kontorsrum, reception, cafeteria/matsal, konferensrum, samlingssal, väntrum, omklädningsrum, textilier
Architect Ingen