Hem > Inspiration > NAV, Nya Arbets- och välfärdsmyndigheten, Oslo

NAV, Nya Arbets- och välfärdsmyndigheten, Oslo

NAV etablerades 2006 och har sedan dess varit under uppbyggnad. Innan utgången av 2010 ska alla Norges 430 kommuner ha ett eget lokalkontor.

I dag står ungefär hälften av kontoren färdiginredda. Och med tanke på projektets storlek, är det mycket som hänt på kort tid.

Krav på universell utformning

En viktig del i upphandlingen var att kunna tillfredsställa kravet på universell utformning. Kravet innebär att den personliga arbetsplatsen i så hög utsträckning som möjligt ska kunna användas av alla människor. Utan behov av anpassning eller speciell utformning.

Mot den bakgrunden är vi förstås extra stolta över att NAV valde just oss som samarbetspartner.

En lokal och logistisk utmaning

Ett huvudkontor och 430 lokalkontor, i ett land 1 752 kilometer långt från norr till söder. Att inreda kontoren hos NAV handlar även mycket om personlig service,
logistik och leveranssäkerhet. Att vi finns på 44 platser runt om i Norge har förstås underlättat.

–När 16 000 människor berörs av en omorganisation har det naturligtvis krävts en del anpassningar på vägen. Det har varit enbart stimulerande och samarbetet mellan oss och NAV har fungerat utmärkt, säger Mona Lise Lien, marknadschef på EFG HOV+DOKKA AS i Norge.

Kund NAV, Nya Arbets- och välfärdsmyndigheten
Leverans 2007-2010
Miljöer Arbetsplatser, mötesrum, matsal, reception, gemensamma ytor, mm
Produkter/varumärken EFG Nostra Effect S, EFG Storage, EFG Stolar/karmstolar
Inredningsarkitekt Siv Berg Larsen och Anne Kristine Kleppan, Konsult: moolo.no