Hem > Inspiration > Växthuset

Växthuset

Växthuset får barn att gro. Och oss att rodna.

Växthuset är ett centrum för integrerad forskning och behandling av barn med endokrina sjukdomar. Inom forskning på tillväxt hos barn är centrat världsledande. Men Växthuset är också fantasieggande arkitektur. I form och inredning.

Totalansvar med EFG som bas
Växthuset. Här ska patienter och familjer välkomnas av en varm, inbjudande atmosfär, där alla ska känna sig trygga. Och sedda.
Från den utgångspunkten byggde arkitekt Lena Anderson sitt inredningsförslag. Bland annat ingick Ofi sitta/stå med askskivor, EFG Milagro, miljömöbler och special-lösningar för såväl traditionell som mobil förvaring.
Men i förslaget ingick även möbler från andra leverantörer. Plus en hel del annat som t ex belysning och textilier. Det roliga var att vi fick förtroendet att ta det totala ansvaret.

Ett smärtfritt samarbete
När projektet var avslutat kom ett brev från projektansvariga Cecilia Axelson och professor Kerstin Albertsson Wikland: ”Tillsammans har vi skapat en unik sjukhusmiljö som röner stor uppskattning hos både patientfamiljer och kollegor.”
”Vi vill också tacka EFG:s göteborgs-personal som ställt upp så till den milda grad. I stort och smått.”
Det självklara svaret är förstås: It takes two to tango.

Vill du kontakta Växthuset?
Adressen är:
Växthuset
Enheten för barnendokrinologi och diabetes
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
416 85 Göteborg
Tel 031-343 51 67

Kund Centrum för Pediatrisk Tillväxtforskning, Göteborg
Leverans September 2003
Miljöer ca 70 + väntrum och mötesplatser
Inredningsarkitekt Lena Anderson, Sweco FFNS Arkitekter