Hem > Inspiration > Trygdeetaten Oslo

Trygdeetaten Oslo

Trygdeetaten en blandning av gammalt och nytt

Trygdeetatens huvudkontor i Oslo motsvarar närmast Riksförsäkrings- verket i Sverige och ansvarar bl a för pensioner, sjukersättning och barn- bidrag. När man flyttade till nya lokaler skulle 360 av 650 arbets-platser inredas med nya möbler.

Standard ger kort leveranstid
I mitten av februari lämnade vi in anbudet, 11 april fick vi ordern och 13 maj började vi leverera. Sammanlagt
handlade det om ca 360 arbets-platser. Som skulle samsas med ungefär lika många, som följde med från det gamla kontoret. Att allt gick så smidigt från order till färdig inredning har många orsaker. En var ett imponerande förarbete av kunden i samarbete med konsulten Totalreform. En annan att Trygdeetaten satsar på standard-inredningar.

Standard ger en enklare framtid
– Hittar man standardprodukter som passar, är det givetvis en fördel, säger Per Vinje, huvudansvarig hos Trygdeetaten. Främst för att det blir enklare att – snabbt – komplettera i framtiden. Det bevisar vi ju idag. De 360 nya arbetsplatserna är i hög grad komplement till de vi redan hade.

Standard ingen begränsning
– Har man ett så brett sortiment som EFG, behöver standard inte heller betyda begränsade möjligheter, fortsätter Per. I vårt ramavtal som omfattar hela Trygdeetaten ingår en mängd olika möbelserier, t ex:
Ofi arbetsbord i både fristående och grupperade arbetsplatser. Ofi och Symfoni konferensbord i mötesrum
tillsammans med bland andra arbetsstolen Harlekiini. EFG Förvaring på hjul i alla gemensamhets-utrymmen. Sittgruppen Futurum, karmstolen Liisa och fåtöljen Carat i pausrum. Och bordet Avec, barbordet Astor och Hi.Fly-stolar i cafeterian.

Kund Trygdeetaten, Oslo
Leverans Maj 2003
Miljöer 360
Inredningsarkitekt Konsult: Totalreform